2L Kapital

En aktiv langsigtet parter for mindre danske selskaber

2L Kapital er en aktiv og langsigtet partner for mindre selskaber med hovedsæde i Danmark, som har behov for kapital til vækst, ejer- eller generationsskifte. 

Investeringsstrategien er centreret omkring selskaber med en omsætning på 15-200 millioner kroner, hvor der kan opnås en væsentlig ejerandel på mellem 15-50%, og hvor ledelsen ofte er betydelige medejere.

Typisk investerer vi inden for følgende kategorier:

  1. Vækst: Selskaber med behov for partner, der kan bidrage med kapital og viden til at drive organisk vækst eller opkøb 

  2. Transition: Selskaber med behov for kapital eller likviditet fx grundet generationsskifte, ejerskifte, eller finansielle udfordringer.

  3. Penge af bordet: Situationer, hvor hele eller dele af ejerkredsen ønsker at sælge ejerandele for at få penge ud af selskabet fx til at begrænse sin eksponering eller diversificere sin formue. 

Vores langsigtede investeringshorisont gør os i stand til at arbejde tålmodigt og i tæt partnerskab med ledelsen og øvrige interessenter for at realisere porteføljeselskabernes udviklingspotentiale. En hjørnesten i vores tilgang er viljen og evnen til at skabe udvikling og vækst gennem et synligt og reelt engagement i porteføljeselskaberne, hvor målet ikke alene er at have en betydelig ejerandel og bidrage med kapital, men også at bruge vores erfaring, knowhow og netværk til at accellerere værdiskabelsen i selskaberne til gavn for de øvrige medejere og interessenter.   

Vi har en fleksibel investeringsprofil, som gør os i stand til at tilpasse os selv meget komplekse situationer og bidrage med det, der er brug for, når der er brug for det. 

Vi har en tematisk investeringstrategi med følgende fokusområder:

  • Den aldrende befolkning og de aktive seniorer
  • Facilitering af den grønne omstilling og energioptimering
  • Branchespecifikke løsninger inder for digitalisering og automatisering
  • Urbanisering og udvikling af byer og bymiljøer

Vores nuværende portefølje­selskaber er:

Infare
Statumanu ICP
Contractbook
Sonar Human insights
Butlers
Legacy
Utiligize
VITA ingeniører

Menu

2L Holding A/S

Store Regnegade 17, 1. th,
1110 København K

2L@2L.dk