2L Kapital

En langsigtet og aktiv medejer for mindre danske selskaber.

2L Kapital er en aktiv og engageret medejer for mindre selskaber med hovedsæde i Danmark, som har behov for kapital til vækst eller transition. 

Investeringsstrategien er centreret omkring selskaber med en omsætning på 15-150 millioner kroner, hvor der kan opnås en væsentlig ejerandel på mellem 15-50%, og hvor ledelsen ofte er betydelige medejere.

De virksomheder, vi investerer i, befinder sig typisk inden for følgende to kategorier:

  1. Vækst: Selskaber med behov for kapital til organisk vækst eller opkøb 
  2. Transition: Selskaber med behov for kapital eller likviditet fx grundet generationsskifte eller finansielle udfordringer.

Over en uendelig investeringshorisont arbejder vi i tæt partnerskab med ledelsen og øvrige interessenter for at realisere porteføljeselskabernes udviklingspotentiale. Fordi vi modsat de fleste VC og PE fonde ikke er bundet til at skulle sælge på et bestemt tidspunkt, arbejder vi tålmodigt og langsigtet hen mod at skabe mest mulig værdi for alle parter, og kan vælge at sælge, når tiden er rigtig.

En hjørnesten i vores tilgang er viljen og evnen til at skabe udvikling og vækst gennem et synligt og reelt engagement i porteføljeselskaberne, hvor målet ikke alene er at have en betydelig ejerandel og bidrage med kapital, men også at bruge vores erfaring, knowhow og netværk til at øge værdiskabelsen i selskaberne til gavn for alle interessenter.   

Vi har en fleksibel investeringsprofil, som gør os i stand til at tilpasse os selv meget komplekse situationer og bidrage med det, der er brug for, når der er brug for det. Hvad enten det drejer sig om kapital, sparring eller kompetencer.

Vi har en tematisk investeringstrategi med følgende fokusområder:

  • Demografi
  • Grøn omstilling
  • Digitalisering 
  • Urbanisering

Vores nuværende portefølje­selskaber er:

Infare
Statumanu ICP
Contractbook
Sonar Human insights
Butlers
Legacy
Utiligize
VITA ingeniører

Menu

2L Holding A/S

Store Regnegade 17, 1. th,
1110 København K

2L@2L.dk