2L Kapital

En aktiv langsigtet medejer for mindre danske selskaber

2L Kapital er en aktiv og langsigtet medejer for mindre selskaber med hovedsæde i Danmark, som har behov for kapital til vækst eller transition. 

Investeringsstrategien er centreret omkring selskaber med en omsætning på 15-150 millioner kroner, hvor der kan opnås en væsentlig ejerandel på mellem 15-50%, og hvor ledelsen ofte er betydelige medejere.

Typisk investerer vi inden for følgende to kategorier:

  1. Vækst: Selskaber med behov for kapital til organisk vækst eller opkøb 
  2. Transition: Selskaber med behov for kapital eller likviditet fx grundet generationsskifte eller finansielle udfordringer.

Vores langsigtede investeringshorisont gør os i stand til at arbejde tålmodigt og i tæt partnerskab med ledelsen og øvrige interessenter for at realisere porteføljeselskabernes udviklingspotentiale. En hjørnesten i vores tilgang er viljen og evnen til at skabe udvikling og vækst gennem et synligt og reelt engagement i porteføljeselskaberne, hvor målet ikke alene er at have en betydelig ejerandel og bidrage med kapital, men også at bruge vores erfaring, knowhow og netværk til at øge værdiskabelsen i selskaberne til gavn for de øvrige medejere og interessenter.   

Vi har en fleksibel investeringsprofil, som gør os i stand til at tilpasse os selv meget komplekse situationer og bidrage med det, der er brug for, når der er brug for det. Hvad enten det drejer sig om kapital, sparring eller kompetencer.

Vi har en tematisk investeringstrategi med følgende fokusområder:

  • Den aldrende befolkning og de aktive seniorer
  • Facilitering af den grønne omstilling og energioptimering
  • Branchespecifikke løsninger inder for digitalisering og automatisering
  • Urbanisering og udvikling af byer

Vores nuværende portefølje­selskaber er:

Infare
Statumanu ICP
Contractbook
Sonar Human insights
Butlers
Legacy
Utiligize
VITA ingeniører

Menu

2L Holding A/S

Store Regnegade 17, 1. th,
1110 København K

2L@2L.dk