Case 1: Infare Solutions

Infare Solutions er markedsledende inden for konkurrentovervågning i den globale luftfartsindustri, hvor selskabet indsamler, strukturerer og leverer konkurrentdata for førende luftfartselskaber, som er afgørende for disse selskabers forretningsmæssige beslutninger, såvel taktisk som strategisk. 

2L har været aktiv ejer i Infare Solutions siden 2005, hvor 2L investerede sammen med selskabets ledelse. I 2019 blev andre investorer indlemmet i ejerkredsen af selskabet. 

2L ejer i dag selskabet sammen med andre investorer og selskabets ledelse.

Case 2: DSS

2L investerede i DSS i 1998, da selskabet var lukningstruet. Under 2L's ejerskab blev selskabets to forretningsområder splittet op i selvstændige enheder, hvilket lagde fundamentet for en solid udvikling. 2L bredte ejerskabet ud til medarbejderne i selskaberne, som blev inviteret til at investere med. Efter flere år med stærkt udvikling blev begge enheder solgt fra til to industrielle købere i henholdsvis 2002 og 2013. 

Case 4: Legacy

2L investerede i 2022 i Proptech-virksomheden Legacy, som har udviklet et softwareværktøj, der giver bygningsejere et samlet overblik over CO2-udledningen fra sin ejendomsportefølje og mulighed for at sætte mål på fremtidig CO2-udledning. På den måde bliver CO2-rapporteringen både simplificeret og automatiseret, så bygningsejeren kan bruge sin tid på at arbejde proaktivt med sin ejendomsportefølje. 

På baggrund af mange års erfaring i ejendomssektoren, er 2L unikt positioneret til at hjælpe Legacy komme tæt på sine kunder og forstå deres problemstillinger. Samtidig har 2L et stort ønske om at bidrage til en øget opmærksomhed i sektoren på at nedbringe klimaaftrykket.

Sammen med Vækstfonden, The Footprint Firm og en række business angels, har 2L investeret i Legacy’s seed runde i 2022.

Case 3: Torpedohallen

Torpedohallen blev opført efter 2. Verdenskrig med penge fra Marshallhjælpen, hvor ejendommen blev brugt til bygning af torpedobåde efter tyske tegninger. Projektet forvandlede ejendommen til 70 eksklusive lejligheder af høj kvalitet, såvel håndværksmæssigt som arkitektonisk.

Ejendommen er særdeles markant med sin indre bygade og bassin, som oprindeligt blev brugt til stabelafløb de nybyggede torpedobåde og i dag fungerer som rekreativt område, hvor beboerne sætter deres kajakker i vandet.

Nærheden til vandet på alle sider og de New Yorker-inspirerede rå lejligheder med stor lofthøjde og de oprindelige synlige stålspær, gør ejendommen til noget ganske unikt, som har givet stor opmærksomhed omkring projektet. Projektet er blevet præmieret af Københavns Kommune.

2L har sammen med Tegnestuen Vandkunsten udviklet projektet, som er udført i joint venture med NCC.

Case 5: Masteskurerne

I 2L Ejendomme finder vi ejendomme, hvor vi kan arbejde videre med den historie og sjæl, der er unik for grund, beliggenhed og bygning. Sådan har det været med alle vores projekter. Ikke mindst dem på Holmen i København. Alligevel er Masteskurene noget helt specielt. De danner et enestående bygningsværk, der som resultat af en række tilfældigheder har fået lov til at stå, selv om det er 250 år siden, de blev opført. På den baggrund er de da også blevet fredet. Med projektet, som vi her præsenterer, mener vi at have fundet en god balance mellem historie og moderne funk­tionalitet.

Projektet er blevet præmieret af Københavns Kommune.

Menu

2L Holding A/S

Store Regnegade 17, 1. th,
1110 København K

2L@2L.dk