Privatlivspolitik

Persondataforordningen (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018. GDPR styrker beskyttelsen af dine personlige informationer og din ret til privatliv, og du, som medarbejder eller bestyrelsesmedlem, har visse rettigheder i relation til dine personlige data, som vi, 2L Management Holding A/S (herefter benævnt ”Selskabet”) behandler om dig (herefter benævnt ”den Registrerede”).
Først og fremmest skal vi informere dig om, hvilke personlige data vi behandler om dig, hvorfor de behandles, og retsgrundlaget for denne behandling.
For det andet skal vi informere dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. For at overholde GDPR har vi lavet denne persondatameddelelse for at informere dig om dine rettigheder, og hvordan du kan udøve dem. Denne persondatameddelelse vil blive sendt til alle medlemmer af bestyrelsen samt til alle ansatte i Selskabet.

 

Dataansvarliges kontaktoplysninger

Lars-Erik H. Christensen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

+45 406 406 76

Kategorier af persondata

Navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, lønforhold, uddannelsesforhold, erhvervserfaring, bankoplysninger, skatteoplysninger, sygefravær, personlighedstest/erhvervstest, eventuelle helbredsoplysninger samt oplysninger om MUS-samtaler, advarsler, eventuel opsigelse eller bortvisning.

Formål med behandling af data

Generel HR- og selskabsadministration.

Retsgrundlag

Samtykke fra den Registrerede til behandlingen, behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt, en retlig forpligtelse eller Selskabets legitime interesse.  

Kategorier af modtagere af persondata. 

Skatte- og pensionsmyndigheder samt banker, forsikringsselskaber, lønhåndteringsbureauer, leverandører, Arbejdsskadestyrelsen i tilfælde af arbejdsulykke samt andre offentlige myndigheder, hvis det er påkrævet efter lovgivningen, at personoplysninger skal videregives, eller hvis det er nødvendig for varetagelsen af en berettiget interesse for den Registrerede eller for Selskabet i forbindelse med den generelle HR- og selskabsadministration.

Opbevaringstid

Indtil fem år efter ansættelsens eller bestyrelsesmedlemskabets ophør.

 

Vi meddeler dig hermed, at du har ret til at få indsigt i og rette registrerede personoplysninger ved at kontakte os. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige informationer eller til at modtage dine personlige data i et almindeligt anvendt format eller at få de personlige data sendt til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte den Dataansvarlige.

Efter ansættelsens eller bestyrelsesmedlemskabets ophør vil Selskabet endvidere fortsat anvende den e-mailkonto, som blev oprettet  i forbindelse med den Registreredes ansættelse eller indtræden. Anvendelsens længde afhænger af den Registreredes funktion, dog aldrig længere end 12 måneder. E-mailkontoen benyttes kun til modtagelse af e-mails samt til videresendelse af eventuelt modtagne personlige e-mail til den Registreredes private e-mailkonto. 

Du har ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: +45 3319 3200, eller via e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..